Regulamin

Spędź bezpieczne wakacje z psem na Mazurach.

1. ZWIERZĘTA

1.1. Zwierzęta domowe, zwłaszcza psy, są mile widziane w obiekcie Mazury z Psem. Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia, nie zapraszamy kotów.

1.2. Za pobyt zwierząt nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

1.3. Liczba zwierząt nie jest ograniczona, Goście zobowiązani są do podania liczby zwierząt do 7 dni przed przyjazdem. W przypadku dużej liczby zwierząt wystarczy podać ich liczbę w przybliżeniu (np. „Wezmę 10-15 psów, a jak zasłużą, to wszystkie 20.”).

1.4. Opiekunowie zobowiązani są do dbania o swoje zwierzęta (zapewnienie im zdrowego pożywienia, napełnianie misek wodą, spacery, opieka, itp.). W przypadku rażących zaniedbań Mazury z Psem mogą wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym bez zwrotu żadnych opłat.

1.5. Zwierzęta na terenie obiektu mogą znajdować się we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do użytku Gości.

1.6. Zwierzęta na terenie obiektu mogą spać w każdym miejscu, w jakim zezwoli im ich opiekun. Wyjątek stanowią miejsca, w których przebywanie zwierzęcia może być niebezpieczne, np. spanie na szafach, żyrandolach, na sprzęcie rtv, w zlewie, kabinie prysznicowej, itp. Przed wejściem zwierząt na łóżka, opiekunowie powinni zadbać o czystość psich łap, szczególnie podczas deszczowej pogody oraz zabezpieczyć narzutą pościel przed zabłoceniem.

1.7. Zwierzęta na terenie i poza terenem obiektu są pod opieką swoich opiekunów. Psy nie mogą zostawać w apartamencie ani na terenie ogródka bez opiekuna. Mazury z Psem nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo zwierząt i ich zachowanie.

1.8. Mazury z Psem nie ponoszą odpowiedzialności za ucieczki zwierząt. Obiekt mimo właściwego zabezpieczenia (ogrodzenie) nie może równać się ze zwierzęcą kreatywnością i sprytem. We wsi znajdują się zwierzęta domowe i hodowlane, w całej okolicy można spotkać dzikie zwierzęta: dziki, lisy, łosie, sarny, kuny, borsuki, bobry, zające, jelenie itp. Opiekunowie obieżyświatów zobowiązani są do szczególnej uwagi i muszą liczyć się z konsekwencjami, jakie mogą się wiązać z nocnymi harcami swoich pupili.

1.9. Zwierzęta są zobowiązane przez swych opiekunów do siusiania i robienia kupek na świeżym powietrzu. W razie wpadek w pomieszczeniach, opiekunowie zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego i dokładnego posprzątania. Na terenie wspólnym, t.j. wokół stawu, również należy posprzątać po swoim psie.

1.10. Przed wyjazdem opiekunowie zwierząt zobowiązani są do posprzątania podwórka. Zwierzęta nie są zobowiązane do pomocy opiekunom, przeciwnie – powinny korzystać z ostatnich godzin pobytu.

1.11. Mazury z Psem są przekonane o odpowiedzialności i rozsądku opiekunów zwierząt. Wierzymy i ufamy, że opiekunowie zapewnią zwierzętom odpowiednią swobodę i możliwość wypoczynku przy równoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Mazury z Psem liczą na to, że zwierzęta będą równie łaskawe dla swych opiekunów.

2. POZOSTAŁE

2.1. Ludzie, a w szczególności opiekunowie zwierząt domowych (zwłaszcza psów), ich rodziny i przyjaciele, są mile widziani w obiekcie Mazury z Psem.

2.2. Najemca zobowiązany jest do podania dokładnej liczby osób (z wyszczególnieniem liczby osób dorosłych i dzieci) w celu określenia ceny wynajmu. Liczbę osób należy podać w dniu rezerwacji terminu pobytu. Mazury z Psem jasno informują o dokładnych kosztach pobytu.

2.3. Rezerwacja dokonywana jest drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie www.mazuryzpsem.pl. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie przelewem wartości 30% ceny całego pobytu – tzw. opłata rezerwacyjna. Kwota ta nie jest zwracana przy rezygnacji z rezerwacji, za wyjątkiem, gdy rezygnacja następuje z winy Mazur z Psem. Termin rezerwacji w sezonie niskim można zmienić raz bez utraty opłaty rezerwacyjnej, w terminie minimum 7 dni przed terminem rezerwacji.

2.4. Za pobyt każdej osoby dorosłej i dziecka należy uiścić opłatę w terminie do 5 dni przed przyjazdem. Wysokość opłaty zgodna jest z cennikiem. Uiszczona opłata za pobyt jest odpowiednio pomniejszona o wpłaconą wcześniej opłatę rezerwacyjną.

2.5. W cenę pobytu wliczone są: woda, wywóz nieczystości płynnych i stałych, prąd. A także korzystanie z wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu, bielizny pościelowej i internetu. Rezerwacje pobytu trwającego krócej niż 7 dni obciążone są dodatkową opłatą za sprzątanie w wysokości 100 zł lub 150 zł (apartamenty z 2 sypialniami). Opłata jest doliczana do kosztu wynajmu i uiszczana z góry.

2.6. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godziny 11.00. W przypadku braku innej rezerwacji przed i/lub po, po wcześniejszym uzgodnieniu, możemy wydłużyć dobę za dodatkową opłatą 50 zł/godzinę.

2.7. W przypadku skrócenia pobytu Mazury z Psem nie zwracają wpłaconej kwoty, Goście ponoszą koszt całego okresu, na jaki rezerwowali apartament.

2.8. Na około tydzień przed terminem przyjazdu, Goście otrzymają wiadomość email z informacjami organizacyjnymi (najważniejsze punkty regulaminu, sklepy, restauracje, weterynarz, itp.).

2.9. Mazury z Psem pobierają kaucję w wysokości 500 PLN na poczet ewentualnych szkód i zniszczeń. Kaucję należy wpłacić w gotówce lub przelewem przed  przyjazdem na wskazany numer rachunku. Kaucja zwracana jest do 3 dni od dnia wyjazdu w formie przelewu. Mazury z Psem wiedzą, że pies czasem drapie drzwi albo zakopuje kości. Ludziom też zdarza się upuścić i pobić szklankę lub talerz. Tego typu zdarzenia nie są podstawą do zatrzymania kaucji lub jej części. Z kaucji zostanie potrącony koszt zgubionych kluczy (80 zł/komplet), zabłoconej lub podartej pościeli (50 zł/prześcieradło, 50 zł/pościel) oraz innych zniszczeń, które zaobserwujemy podczas sprzątania. Prosimy o nie krojenie bezpośrednio na blatach. W celu krojenia zaopatrzyliśmy aneksy kuchenne w deski do krojenia.

2.10. W przypadku uszkodzenia sprzętów, awarii, zauważenia braków w wyposażeniu (np. zagubienie kratki do grilla, przepalonej żarówki) Goście zobowiązani są do poinformowania Mazur z Psem, w celu uzupełnienia i/lub naprawy sprzętu.

2.11. Na terenie obiektu Mazury z Psem, w każdym z apartamentów, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, używania papierosów elektronicznych oraz korzystania i zażywania używek i produktów prawnie zakazanych (narkotyki, dopalacze, itp.). Wyroby tytoniowe można palić wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych na podwórzu. Korzystanie z papierosów elektronicznych jest dopuszczalne na podwórzu w dowolnym miejscu. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości od 150,00 do 500,00 zł na pokrycie kosztów dearomatyzacji pomieszczeń, w których obowiązuje zakaz palenia. (Podstawa prawna: Ustawa z dn. 8 kwietnia 2010r o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz 529))

2.12. W apartamentach znajdują się książki oraz materiały informacyjne – mapy i przewodniki turystyczne do użytku Gości. Materiały te można wynosić poza teren Mazur z Psem (np. idąc na pieszą wycieczkę), należy je po powrocie odłożyć na miejsce.

2.13. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego m. in. zachowania ciszy nocnej (23.00-7.00) dla zapewnienia komfortu sobie, innym gościom oraz sąsiadom Mazur z Psem.

2.14. W dniu przyjazdu Goście otrzymują komplet kluczy. Goście zobowiązani są każdorazowo do zamykania drzwi, okien i furtek w momencie opuszczania terenu Mazur z Psem. Zagubienie kluczy należy niezwłocznie zgłosić. W przypadku zagubienia kluczy Goście zostaną obciążeni kwotą 40 PLN za każdy klucz. Kwota ta zostanie odliczona od kaucji.

2.15. Podczas każdorazowego opuszczenia apartamentów Goście zobowiązani są do wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych (tv, radio, laptopy, tablety, grzejniki), zgaszenie światła, odłączenia od prądu własnych urządzeń elektrycznych, ładowarek i zasilaczy.

2.16. W obiekcie nie można używać własnych urządzeń elektrycznych o dużym poborze prądu (1000W+) – czajników, grzałek, kaloryferów, kuchenek mikrofalowych, grillów elektrycznych, itp. Dopuszczalne jest korzystanie z własnych żelazek i suszarek do włosów pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu apartamentu są do dyspozycji Gości. Goście zobowiązani są do korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu Mazur z Psem zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

2.17. Mazury z Psem nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie, zagubienie mienia Gości.

2.18. W każdym apartamencie znajduje się gaśnica i apteczka, w oznaczonych miejscach. Miejsca te zostaną wskazane po przyjeździe Gości lub telefonicznie/mailowo przed przyjazdem.

2.19. Goście zobowiązani są do opieki nad dziećmi i spoczywa na nich wszelka odpowiedzialność za nie. Mazury z Psem nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, jakie wydarzą się na terenie obiektu i poza nim. Mazury z Psem zobowiązują Gości, rodziców i opiekunów prawnych do ciągłego nadzoru nad dziećmi na terenie obiektu.

2.20. Mazury z Psem dbają o środowisko i zobowiązują Gości do przestrzegania przepisów i zasad z zakresu ochrony środowiska, m. in. odłożenia zestawów pościeli i ręczników nieużywanych (tak, aby nie były niepotrzebnie powtórnie prane), rozsądnego korzystania z energii elektrycznej i wody, nie palenia w kominkach, na grillach i ogniskach śmieci, ani żadnych materiałów nie będących prawidłowym materiałem opałowym.

2.21. Na terenie obiektu są wyznaczone miejsca na palenie ognisk oraz grillowanie. Grilla należy rozpalać w odległości nie mniejszej niż 4 metry od ściany budynku lub drewnianego tarasu.

2.22. Na terenie obiektu znajduje się wspólny dla wszystkich gości staw**. Goście korzystają ze stawu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Są zobowiązani do zachowania trzeźwości podczas korzystania ze stawu, opieki nad osobami niepełnoletnimi, opieki i nadzoru nad zwierzętami (a w przypadku obecności innych gości i ich zwierząt, do trzymania zwierząt na linkach, smyczach). Kąpiele w stawie Gości i ich zwierząt są dozwolone na wyłączną odpowiedzialność Gości i opiekunów zwierząt. Goście i opiekunowie zwierząt są zobowiązani do zachowania zasad higieny swojej i zwierząt. Niedopuszczalne jest używanie w i przy stawie środków chemicznych, takich jak mydło, szampon, itp. Zakazane jest picie wody ze stawu. / ** – woda w stawie nie jest badana, Mazury z Psem nie gwarantują bezpieczeństwa podczas korzystania ze stawu.

2.23. Na terenie obiektu mogą znajdować się wyłącznie goście Mazur z Psem, którzy zostali zgłoszeni przed przyjazdem. Mazury z Psem nie dopuszczają możliwości przebywania na terenie obiektu osób trzecich, za wyjątkiem, gdy ich obecność zostanie zgłoszona przez Gości wcześniej i zaakceptowana przez Mazury z Psem. Osoby te nie mogą nocować na terenie Mazur z Psem, zobowiązane są do opuszczenia obiektu do godziny 23:00. Na prośbę Gości istnieje możliwość zakwaterowania na noc dodatkowych osób po wcześniejszym uzgodnieniu i określeniu warunków oraz uregulowaniu opłaty za dodatkowe osoby.

2.24. Na terenie obiektu, w trakcie pobytu Gości, mają prawo przebywać właściciele, pracownicy i współpracownicy Mazur z Psem. W przypadku, gdy ich obecność mogłaby naruszać spokój Gości, zostanie ona skonsultowana z Gośćmi, w celu zapewnienia im pełnego komfortu i prywatności. Obecność pracowników i współpracowników Mazur z Psem może nie zostać zgłoszona Gościom w przypadku braku możliwości kontaktu, lub gdy obecność tych osób okaże się niezbędna do prawidłowego działania obiektu (np. w przypadku wystąpienia awarii).

2.25. Na terenie lub w pobliżu każdego z apartamentów znajduje się miejsce wyznaczone do parkowania samochodów. Wszyscy Goście mogą korzystać z oznakowanego parkingu. Koszt parkowania jest wliczony w cenę wynajmu apartamentu.

2.26. Ze względów bezpieczeństwa, obiekt Mazury z Psem jest monitorowany 24h/dobę.

2.27. Mazury z Psem są obiektem ulokowanym na wsi. Nie gwarantują ciągłej dostawy prądu, wody i internetu. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia awarii i przerw w dostawie mediów. Awarie, których przyczyna nie stoi po stronie Mazur z Psem nie stanowią podstaw do reklamacji i zwrotów kosztów pobytu.

2.28. Segregujemy śmieci na 5 frakcji: plastik i metal (żółty worek), szkło (zielony worek), papier (niebieski worek), zmieszane (czarny worek) bio – odpadki spożywcze oprócz mięsa i kości (biały worek). Butelki plastikowe, puszki, kartoniki, pudełka i podobne opakowania należy zgnieść przed wrzuceniem do worka na śmieci. Mięso, kości i psie odchody wrzucamy do odpadów zmieszanych. Pełne worki na śmieci prosimy wrzucać do kontenerów przy drodze, przy bramie i przy parkingu. W przypadku stwierdzenia nieszczelności worka na śmieci prosimy o użycie kolejnego worka. Worki na śmieci są dostarczane przez Mazury z Psem.

2.29. Goście Mazur z Psem są proszeni o niedokarmianie zwierząt na okolicznych pastwiskach, w szczególności koni. Każde zwierzę ma swoją odpowiednią dietę, o którą dba opiekun tegoż zwierzęcia. Konie również mają swoją dietę i prosimy o uszanowanie tego faktu z uwagi na ich zdrowie i bezpieczeństwo.

2.30. Psów nie można zostawiać bez opiekuna w apartamencie ani na terenie działki należącej do wynajmowanego apartamentu. Psy doświadczają dyskomfortu w nowych, nieznanych miejscach. Zachęcamy naszych Gości do spędzania czasu ze swoimi psami.

2.31. Pozostawione przedmioty należące do wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na koszt Gościa na wskazany przez niego adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Mazury z Psem przechowają te przedmioty przez okres do dwóch miesięcy.

2.32. Mazury z Psem mają prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku poważnego*** naruszenia regulaminu przez Gości, bez zwrotu kosztów pobytu. / *** – wyłącznie Mazury z Psem oceniają stopień powagi naruszenia regulaminu.

2.33. Zakwaterowanie w Mazury z Psem, rozumiane jako przyjazd i otrzymanie kluczy, równoznaczne jest z pełną akceptacją treści regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

2.34. Mazury z Psem udostępniają regulamin na swojej stronie internetowej. Goście informowani są o regulaminie i konieczności zapoznania się z nim przed przyjazdem.

Bezpieczny wypoczynek z psem to Mazury z Psem!

Zarezerwuj: tel. 600 589 618 e-mail: kontakt@mazuryzpsem.pl