Skip to main content

REGULAMIN REZERWACJI I TRANSAKCJI ONLINE

I. Proces Rezerwacji Online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:
1. Klient otrzymuje możliwość wyboru dostępnych apartamentów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym sprawdza dostęność wybranego apartamentu.
2. Po zapoznaniu się z ofertą apartamentu i ceną za wynajem krótkoterminowy, Klient może wybrać termin wybranego apartamentu i usługi dodatkowe.
3. Po wyborze apartamentu Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym uzupełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
4. Po uzupełnieniu danych Klient wpłaca opłatę rezerwacyjną (zaliczkę) za pobyt poprzez jeden z wybranych sposobów:
* kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, i inne obsługiwane przez PayPal)
* Płatności elektronicznym przelewem bankowym (obsługiwanym przez Paynow)
* Płatność BLIKIEM (obsługiwane przez Paynow)
* standardowym przelewem bankowym
(*Transakcje kartą kredytową są realizowane za pośrednictwem PayPal, a e-przelewy i Blik są realizowane za pośrednictwem PayNow; standardowy przelew bankowy Klient wykonuje samodzielnie)
4a. Po wybraniu jednej z trzech pierwszych opcji Klient zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę zaliczki poprzez System Obsługi płatności Paynow lub PayPal. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Paynow Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę obiektu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty przed przyjazdem.
4b. W przypadku wyboru przez Klienta czwartej opcji (zapłać przelewem bankowym) – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która zostanie potwierdzona po wpłacie opłaty rezerwacyjnej (zaliczki), którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana, jeśli w tym czasie nie wpłynie opłata rezerwacyjna. Po wpłacie opłaty rezerwacyjnej Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić obsłudze celem pełnego rozliczenia.
5. Rezerwacje Na Zapytanie
W odpowiedzi na zapytanie mailowe, obsługa obiektu może zaproponować Klientowi dostępne apartamenty (lub brak), cenę ich wynajmu oraz informacje o sposobie wpłaty opłaty rzerwacyjnej (zaliczki). Klient może wpłacić zaliczkę kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Po wpłacie zaliczki Klient wysyła do obiektu wiadomość mailową z potwierdzeniem opłaty. Rezerwacja zostanie potwierdzona w momencie otrzymania przez obiekt potwierdzenia wpłaty zaliczki.

II. Opłaty oraz Anulowanie Rezerwacji

1. Klient wpłaca wyliczoną opłatę rezerwacyjną (zaliczkę) w jeden z dostępnych w systemie sposobów, pozostałą część sumy za wynajem dopłaca min. 5 dni przed datą przyjazdu do apartamentu.
2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
3. Opłata rezerwacyjna nie jest zwracana przy rezygnacji z rezerwacji, za wyjątkiem, gdy rezygnacja następuje z winy Mazur z Psem. Termin rezerwacji w sezonie niskim można zmienić raz bez utraty opłaty rezerwacyjnej, w terminie minimum 7 dni przed terminem rezerwacji. Klient ma możliwość jednorazowej zmiany terminu rezerwacji do końca roku kalendarzowego (i jednocześnie rachunkowego). Potwierdzenie zmiany terminu i ewentualną korekta kosztów zostanie potwierdzona mailowo.
    4. W przypadku Anulowania Rezerwacji poniżej 7 dni przed datą przyjazdu w sezonie niskim, opłata rezerwacyjna staje się zadatkiem i nie podlega zwrotowi. Anulowanie rezerwacji w takim terminie wiąże się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.
    5. Klient ma prawo reklamować nie tylko transakcje płatnicze, ale także sam pobyt w obiekcie, warunki, itp. Reklamacje można przesyłać na: Kontakt@mazuryzpsem.pl
Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi 15 dni roboczych.

III. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt Mazury z Psem nie biorą odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych PayPal i Paynow.
3. Mazury z Psem oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych. W takich sytuacjach Klient może dokonać rezerwacji poprzez bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z obiektem.

IV. Dane Osobowe

1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym obiektu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz do celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest MHMS Sp. Z O. O. Z siedzibą w Radzie 21a, 11-510 Wydminy, NIP 8451992479 . Szczegółowa polityka RODO jest dostępna w zakładce polityka prywatności na stronie internetowej www.mazuryzpsem.pl
3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji i firma księgowa.
4. Obiekt i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

V. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.